Übersetzer & Dolmetscher, traduttori, interpreti, sudski, tumači

Naši klijenti

Između ostalog radimo:

  • na sudovima, za policiju i zatvore u Münchenu, Dachau, Traunsteinu i Rosenheimu
  • za odvjetničke urede u Njemačkoj i Italiji.

Registrirani smo na sudovima i konzulatima.

Naše radno okruženje

Windows 7, Microsoft Office, OpenOffice. Različiti elektronski i tiskani rječnici. Sljedeći elektronski oblici datoteka su mogući: Word, RTF ili PDF. Naravno da možemo izravno obrađivati i HTML-stranice ili druge oblike datoteka koje su uobičajene na internetu.

Razmjena dokumenata po potrebi se može odvijati e-mailom, faksom ili poštanskim putem.

Vaše podatke ćemo tretirati povjeriljivo.